Bočan & spol. - Vybavení pro volný čas, obchod a velkoobchod s westernovými doplňky a ještě něco navíc

vyhledat v katalogu
V košíku máte 0 položek za 0Kč
.
BOČAN & spol - všeobecné obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je firma BOČAN & spol.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi firmou BOČAN & spol. a jeho zákazníků (dále odběratel). Při objednávce odběratel uznává a přijímá následující podmínky. Svou objednávkou potvrzuje jejich přečtení a souhlasí s podmínkami.
1.1.
Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím a jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. BOČAN & spol. zaručuje, že všechna osobní data bude používat pouze pro vlastní potřebu a že je neposkytne žádné podobě třetí osobě. BOČAN & spol. se řídí Zákonem na ochranu osobních údajů.
1.2.
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
BOČAN & spol. přijímá objednávky písemně, telefonicky, e-mailem, osobním kontaktem na prodejním stánku při akcích nebo prostřednictvím internetových stránek. Telefonické a ústní objednávky je nutno písemně potvrdit. Pokud na objednávce nebude uvedeno jinak, bude objednávka registrována až do úplného vyřízení. Objednávku je možno (před odesláním zboží) průběžně doplňovat.
2.1.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny BOČAN & spol. jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
2.2.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží odběratelem. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, registračním formulářem předepsaných, údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. Místem dodání zboží je adresa uvedená odběratelem v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu odběratel dává firmě BOČAN & spol. souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o odběrateli a o jeho nákupech.
2.3.
3. Platební a dodací podmínky, expediční lhůty a přepravné
Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, zabaleno a předáno dopravci maximálně do deseti pracovních dnů po:
3.1.
při objednávce na dobírku - obdržením objednávky
3.1.1.
při platbě převodem připsáním platby na účet fa BOČAN & spol.
3.1.2.
Při platbě dobírkou počíná lhůta expedice běžet následující pracovní den po objednání, při platbě bankovním převodem následující pracovní den po připsání peněz na náš bankovní účet. Orientační lhůta doručení zásilky formou běžného balíku je tři dny plus lhůta expedice.
3.2.
BOČAN & spol. si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude odběratel neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.
3.3.
Zboží je dodáno odběrateli prostřednictvím služby České pošty, pokud s odběratelem není dohodnuto jinak. Společně se zbožím odběratel obdrží fakturu (daňový doklad). Tento doklad se doporučuje odběrateli uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení zboží a doručení zboží. BOČAN & spol. nenese odpovědnost za nedostatky v poskytovaných službách přepravce, nebo za zdržení zásilek způsobené stávkami, přírodními živly, a dalšími událostmi, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. BOČAN & spol. není zodpovědný za zdržení či zrušení objednávky v případě, že odběratel poskytl nepravdivé informace, např. informace o adrese příjemce.
3.4.
Očekáváme, že odběratel poukáže potřebnou částku na náš účet firmy BOČAN & spol. neprodleně. V případě prodlení připsání platby na účet firmy BOČAN & spol., tato odběrateli e-mailem zprávu s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekává firma BOČAN & spol. v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. V odpovědi může odběratel požádat o změnu způsobu vyřízení objednávky a nechat zboží zaslat na dobírku
3.5.
Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné ji zakázkově vyrobit, celou objednávku BOČAN & spol. pozastaví a odběratele informuje o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Odběratel na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však odběratel hradí poštovné za obě zásilky, nedohodnou li se strany jinak.
3.6.
Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován v odstavci druhy plateb, poštovné a balné.
3.7.
4. Přednostní vyřízení objednávky
V akutních případech (např. zboží je určeno jako dárek, nebo je třeba ho doručit před odjezdem na dovolenou) může odběratel požádat o přednostní vyřízení objednávky. Lze tak učinit nejlépe telefonicky současně s odesláním objednávky, dále pak e-mailem nebo SMS zprávou. BOČAN & spol. odešle zboží obchodním balíkem České pošty s doručením do 24 hodin (následující pracovní den od odeslání), pokud se strany nedohodnou jinak.
4.1.
5. Právo vrácení zboží bez udání důvodu
Odběratel má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zbožím toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží. Toto právo má odběratel ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. České poště), nebo přímo zástupci firmy BOČAN & spol.. Náklady na poštovné hradí odběratel. Peníze za zboží budou odběrateli vráceny složenkou nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do sedmi pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Peníze za přepravné a balné se nevrací. Odběratel má právo na vrácení zboží bez udání důvodu. V tom případě musí být vrácené zboží nepoužité, nepoškozené, čisté.
5.1.
6. Nedoručené zásilky
Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme odběrateli zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.
6.1.
Jestliže nás odběratel požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý poplatek za poštovné.
6.2.
Pokud odběratel na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku firma BOČAN & spol. stornuje. Odběratele bude o stornování objednávky upozorněn. V tomto případě bude další nákup odběratele v internetovém obchodě BOČAN & spol. možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky BOČAN & spol. zruší.
6.3.
Odesláním elektronické objednávky odběratel bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetové prodejny BOČAN & spol., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je odběratel neodvolatelně vázán.
6.4.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
6.5.
7. Zasílání zboží do zahraničí
Do zahraničí zásilky v současné době nevyřizujeme. Někteří zahraniční odběratelé využívají možnost si zajistit převzetí zásilky třetí osobu v ČR.
7.1.
8. Druhy plateb, poštovné, balné
Platba dobírkou je zatím nejpoužívanější způsob platby. Odběratel platí při předání zboží částku uvedenou na objednávce. V této částce je již započítán poplatek za poštovné (cca 90,- Kč) a balné (30,- až 50,- Kč). Výše je odvislá od náročnosti na obal zásilky.
8.1.
Platba převodem (předem převodním příkazem z účtu na účet, složenkou typu A nebo hotovostním vkladem na náš účet) Zvolí-li odběratel platbu předem, obdrží od nás e-mailem kopii dodacího listu s číslem účtu a variabilní symbol (číslo objednávky), který je nutný pro identifikaci platby. Poté odběratel převede resp. vloží částku uvedenou na objednávce (proforma faktuře) na tento účet. Zboží je, po ověření platby, expedováno dle expedičních lhůt.
8.2.
Přednostní vyřízení objednávky - ke standardnímu poštovnému a balnému za tuto službu účtujeme příplatek 100,- Kč.
8.3.
Obchodním balík České pošty s doručením do 24 hodin - na žádost odběratele nebo při přednostním vyřízení objednávky objednané odběratelem, poštovné a balné v tomto případě činí 230,- Kč.
8.4.
Sleva za poštovné a balné - pro koncové odběratele, u zásilek nad 5000,- Kč, poštovné a balné BOČAN & spol. neúčtuje.
8.5.
9. Prodej za velkoobchodní ceny
Pokud jste je odběratel prodejcem a chcete v obchodě BOČAN & spol. nakupovat za velkoobchodní ceny, je podmínkou pro nákup výrobků a zboží u firmy BOČAN & spol. splnit tyto náležitosti:
9.1.
vyplnění registračního formuláře
9.1.1.
zaslání poštou nebo e-mailem kopii platného živnostenského oprávnění nebo Výpisu z obchodního rejstříku.
9.1.2.
Bez výše uvedených dokladů nelze umožnit nakupování za velkoobchodní ceny.
9.2.
první odběr zboží v min. hodnotě 3000,- Kč, další minimální jednorázový odběr zboží za 2000 Kč. V případě odběru zboží v nižší částce je připočítáno 40% z ceny zboží, pokud se BOČAN & spol. s odběratelem nedohodne jinak
9.3.
10. Množstevní slevy:
nad 5.000.-Kč sleva 5%
10.1.
nad 10.000.-Kč sleva 8%
10.2.
nad 15.000.-Kč sleva 10%
10.3.
platba v hotovosti případně vlastní odvoz - jednorázová sleva 2%
10.4.
jednotlivé nákupy se sčítají a odběratel v následujícím období má nárok na slevu dle celkového nákupu
10.5.
při odběru nad 0.- Kč neúčtuje BOČAN & spol. poštovné a balné
10.6.
11. Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem firmy BOČAN & spol. a právním řádem platným v České republice.
11.1.
Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
11.2.
12. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách BOČAN & spol. v den odeslání elektronické objednávky odběrateli.
12.1.
Pecho-it.cz & Foxlea Design © 2006-2008 | Poslední aktualizace proběhla dne 6.12.2023
Jste v pořadí
20972872097287209728720972872097287209728720972872097287
hostem - díky!